Blog: De werkdag van…


14-03-2016

Blog: De werkdag van…

Het is deze week de Week van Zorg en Welzijn. Pactum opent haar deuren voor het publiek op 14, 16 en 19 maart. Er zijn verschillende activiteiten te doen voor jong en oud. Bekijk ons programma. Ook geven we een kijkje in ons werk via blogs van onze medewerkers! We starten vandaag met:

 

De werkdag van… Martine Timmer
Pedagogisch medewerkster in Harderwijk

 

Martine werkt al sinds 2000 fulltime als pedagogisch medewerkster bij dagbehandeling jonge kind in Harderwijk. In Harderwijk zijn twee behandelgroepen: het Uilennest en de Kikkerpoel en in Nunspeet ‘de Bosmuizen’. Ook is er in Harderwijk een observatiediagnostiek groep De Vlindertuin. Iedere groep bestaat uit ongeveer acht kinderen. Vandaag neemt Martine ons mee naar haar groep Het Uilennest, waar zij samen met drie collega’s het team vormt.

 

“In het Uilennest wordt veel gewerkt met pictogrammen, dit omdat de kinderen die hier komen behoefte hebben aan veel structuur en duidelijkheid: praatje - plaatje - daadje. Je zegt wat je doet, laat het zien aan de hand van de pictogrammen en je doet wat je zegt. De dag start met het voorbespreken van de dag: Welke juffen zijn? Wat gaan we doen? En op de maandag en dinsdag gaat er een aantal kinderen naar de Dolfijnen (een interne kleuterklas). Dit laten we ook zien aan de hand van de pictogrammen.

 

Ik werk al 16 jaar hier, maar doordat er steeds andere kinderen met verschillende soorten problematiek komen, werk je nooit op de automatische piloot. Saai is het dus nooit, want ieder kind is anders en steeds moet je kijken wat een kind nodig heeft. Het is een soort puzzel wat je aan het oplossen bent. En iedere keer is het een uitdaging om deze puzzel op te lossen. De kinderen komen hier omdat ze vastlopen op het reguliere onderwijs, peuterspeelzaal of thuis. Ouders zitten vaak met hun handen in het haar: Het loopt niet goed met mijn kind, HELP wat nu?

 

Voor de kinderen op de dagbehandeling is het belangrijk dat je dezelfde structuur, dus dezelfde pictogrammen, hetzelfde dagritme aanhoud, waardoor het voor de kinderen heel voorspelbaar is. En dit de nodige veiligheid voor hen betekent. Een aantal kinderen krijgt logopedie of fysiotherapie, dat ook inpandig wordt gegeven, waardoor het erg laagdrempelig is.

 

Bij ieder kind wordt er vanuit het systeem gewerkt, dat betekent dat iedere ouder thuis wordt ondersteund door de ambulant werker. Ook komen ouders regelmatig op de groep meekijken; het is belangrijk dat de werelden in de groep en thuis het dichtst bij elkaar komen. Zodat kinderen thuis aan hetzelfde werken als op de groep.

 

Na al die jaren heb ik zelf kunnen zien en ervaren dat dit het beste werkt. De verschillende disciplines hebben regelmatig overleg, om de behandeling goed af te stemmen. Het geeft genoegdoening als je aan eind het traject samen met de ouders de puzzel zoveel mogelijk hebt kunnen oplossen. Zodat we samen met ouders of verzorgers de gebruiksaanwijzing voor hun kind zoveel mogelijk hebben kunnen vinden, waarbij we de mogelijkheden van het kind zoveel mogelijk benutten. Ook wordt het vervolgtraject en de schoolkeuze hierbij in kaart gebracht.

 

Mocht je een keertje willen kijken, dan ben je van harte welkom in het Uilennest. “ aldus een enthousiaste Martine, voor wie humor, sfeer en gezelligheid ook een belangrijk aspect van het werk is.