Professionele jeugd- en opvoedhulp

 

Waar we voor staan en hoe we werken, vatten we samen in drie kernwaarden:

  • We zien altijd mogelijkheden;
  • We bouwen aan relaties;
  • We nemen verantwoordelijkheid.

 

Pactum is er voor kinderen, jongeren en ouders met (complexe) opvoedings-, ontwikkelings- en gedragsproblemen. Samen met hen werken we aan oplossingen. Oplossingen die toekomstbestendig zijn. Alles is erop gericht dat jeugdigen en gezinnen weer op eigen kracht, met steun van hun netwerk, kunnen participeren in de maatschappij.

 

Samen met netwerkpartners
Om hulpverleningstrajecten op maat te kunnen bieden, werkt Pactum nauw samen met lokale en regionale netwerkpartners uit de jeugd-GGZ, de jeugd-LVB, het onderwijs, de verslavingszorg en het welzijns- en vrijwilligerswerk. We kunnen snel de juiste match maken en de benodigde hulp intensiveren of afbouwen. Het uitgangspunt hierbij is één gezin, één plan, één trajectbegeleider.

 

CONRISQ Groep
Op 1 juli 2013 heeft Pactum zich aangesloten bij de CONRISQ Groep. In deze holding bundelen wij onze expertise en krachten met drie andere zelfstandige stichtingen: Ottho Gerhard Heldringstichting (Jeugdzorg Plus), Bijzonder Jeugdwerk Brabant (jeugd- en opvoedhulp) en De Rooyse Wissel (particulier centrum voor forensische psychiatrie). Door de samenwerking binnen de CONRISQ Groep kunnen we jeugdigen en gezinnen passende oplossingen bieden en tijdig doorstroom of snelle inzet van (specialistische) interventies realiseren.