Hoe is medezeggenschap geregeld?

 

We vinden het belangrijk dat de mensen voor wie en met wie we werken - ouders, jongeren, pleegouders en medewerkers - kunnen meepraten over onze hulp en de manier waarop we die organiseren. Binnen Pactum kennen we vier medezeggenschapsorganen: de cliëntenraad, de jongerenraad, de pleegouderraad en de ondernemingsraad.

 


Cliëntenraad
De cliëntenraad is het centrale inspraakorgaan binnen Pactum. De raad bestaat uit ouders, familieleden of mensen uit het netwerk van een jeugdige die hulp krijgt van Pactum of in het verleden hulp heeft gehad. Er zitten ook minimaal twee jongeren in de cliëntenraad. Zorgbelang Gelderland ondersteunt de cliëntenraad van Pactum.

 

De leden van de cliëntenraad praten regelmatig met de bestuurder over het beleid en de organisatie van de hulpverlening. De cliëntenraad heeft een eigen reglement, gebaseerd op de wet op de Jeugdzorg. Daarin is vastgelegd over welke zaken de raad wordt geïnformeerd en over welke zaken advies wordt gevraagd. Het gaat dan bijvoorbeeld om de benoeming van de bestuurder, de kwaliteit van de hulp, belangrijke wijzigingen in de organisatie en het beleid over onderwerpen die kinderen en ouders direct raken.

Binnen de cliëntenraad is altijd ruimte voor nieuwe leden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hellen Houterman van Zorgbelang Gelderland via telefoonnummer 026 384 28 53 of cliëntenraad@pactum.org

Jongerenraden
Pactum heeft drie jongerenraden: in Arnhem, Lochem en Deventer. De jongerenraden vertegenwoordigen alle jongeren die op een locatie van Pactum wonen. In de jongerenraden worden collectieve zaken besproken die binnen Pactum spelen. Onderwerpen waarover wordt meegedacht zijn bijvoorbeeld het zakgeld, het houden van huisdieren, het rookbeleid en bejegening. Twee jongeren van de jongerenraad zijn ook lid van de cliëntenraad en wonen daar de vergaderingen van bij. De jongerenraden worden begeleid door een medewerker van Zorgbelang Gelderland.

Voor meer informatie over de jongerenraad Arnhem en Lochem kunt u contact opnemen met Jasmijn van de Pol, jasmijnvandepol@zorgbelanggelderland.nl Voor meer informatie over de jongerenraad Deventer kunt u contact opnemen met Sanne, sannerouwenhorst@zorgbelanggelderland.nl

Pleegouderraad
De pleegouderraad komt op voor de gemeenschappelijke belangen van pleegouders van Pactum. De leden van de pleegouderraad praten regelmatig met de bestuurder over het beleid en de organisatie van de pleegzorg. De pleegouderraad heeft een eigen reglement. Daarin is vastgelegd over welke zaken de raad wordt geïnformeerd en over welke zaken instemming of advies wordt gevraagd. In de pleegouderraad komen zaken aan de orde die betrekking hebben op het pleegzorgbeleid van Pactum, zoals de klachtenregeling voor pleegouders, regelingen en vergoedingen voor pleegouders en de samenwerkingsovereenkomst.

Binnen de pleegouderraad is altijd ruimte voor nieuwe leden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Servicebureau Pleegzorg (0900 75 33 496) of pleegouderraad@pactum.org

Ondernemingsraad
De ondernemingsraad behartigt de belangen van alle medewerkers van Pactum. De leden van de ondernemingsraad overleggen regelmatig met de directie over het organisatie- en personeelsbeleid. De ondernemingsraad heeft een eigen reglement, gebaseerd op de wet op de Ondernemingsraden. Daarin is vastgelegd over welke zaken de raad wordt geïnformeerd en over welke zaken advies wordt gevraagd.  Het gaat dan bijvoorbeeld om de benoeming van de directie, belangrijke wijzigingen in de organisatie en het beleid over onderwerpen die medewerkers direct raken.


Voor meer informatie kunt u mailen naar or@pactum.org