Kamertraining

 

Bij Kamertraining wordt een jongere begeleid in het ontwikkelen van meer zelfstandigheid. De jongere deelt samen met een of twee andere jongeren een flat en heeft daar een eigen kamer. De begeleiding is op afstand en (in dringende gevallen) 24 uur per dag bereikbaar. Overdag gaan de jongeren naar school, naar hun werk of een andere zinvolle dagbesteding. In de individuele begeleiding ligt het accent op persoonlijke ontwikkeling en verzorging, het ontwikkelen van praktische vaardigheden om een eigen huishouden te kunnen runnen en het ontwikkelen van een sociaal netwerk om zo zelfstandig mogelijk mee te kunnen doen in de samenleving.

 

Dit deelproduct maakt onderdeel uit van de hulpvorm Hulp dag en nacht voor 18-plussers.

 

 

terug naar overzicht hulpvormen >