Hulp dag en nacht bij Pactum
voor jongeren van 12 tot 18 jaar

 

Iedere jongere verdient het om veilig op te groeien en zich te ontwikkelen tot een zelfstandige volwassene. Als opvoeden en opgroeien niet vanzelf gaan, biedt Pactum tijdelijke hulp. Het liefst helpen we gezinnen thuis, maar er kunnen allerlei redenen zijn waarom een jongere tijdelijk niet thuis kan wonen. Pactum kan dan aanvullende hulp dag en nacht bieden op een van haar locaties. De hulp thuis aan het gezin loopt ondertussen gewoon door.

 

Voor wie?

Pactum biedt hulp dag en nacht aan jongeren van 12 tot 18 jaar bij wie de persoonlijke ontwikkeling (ernstig) stagneert. Dit komt tot uiting in hun gedrag; ze hebben moeite met gezag en maken vaak ruzie met ouders, leraren en vrienden. Ze hebben nog te weinig vaardigheden ontwikkeld om hun kansen te zien en problemen op te lossen. Ouders kunnen de opvoeding niet meer zelfstandig aan. Er is tijdelijk professionele verzorging, opvoeding, begeleiding en ondersteuning buiten het eigen gezin nodig om de jongere en het gezin tot rust te laten komen.

 

Wat houdt het in?

Pactum heeft verschillende locaties waar jongeren dag en nacht kunnen verblijven. Afhankelijk van de leerdoelen en de leeftijd van de jongere, zoeken we naar de meest passende oplossing. Ouders hebben steeds een zo actief mogelijke rol en inbreng in de hulp die hun kind krijgt. De hulpverlener voert gesprekken met jongeren en ouders over de ontwikkeling die zij doormaken en biedt ondersteuning als de jongere gaat oefenen met weer thuis wonen. Samen zoeken we naar de opvoedingsaanpak die het beste werkt. Daarbij betrekken en activeren we ook anderen in de directe omgeving die steun kunnen bieden.

 

Zorgboerderij
Op een zorgboerderij wordt een jongere begeleid door de jeugdzorgboer(in). De jongere draait mee in het gezin, samen met een aantal andere jongeren en de  kinderen van de jeugdzorgboer(in), en doet mee aan gezins- of boerderijactiviteiten. Daarnaast gaat de jongere naar school of werk, doet aan sport, of spreekt af met vrienden. De begeleiding is gericht op het bieden van rust, regelmaat, aandacht en continuïteit.

 

Leerhuis/Fasehuis
In een Leerhuis of Fasehuis wordt een jongere begeleid in het ontwikkelen van meer zelfstandigheid. Er wonen vier tot tien jongeren in een Leerhuis of Fasehuis. Zij kunnen 24 uur per dag een beroep doen op begeleiding. Overdag gaan de jongeren naar school of naar een andere zinvolle dagbesteding. De begeleiding is individueel. Het accent ligt op persoonlijke ontwikkeling en verzorging, het ontwikkelen van praktische vaardigheden om een eigen huishouden te kunnen runnen en het ontwikkelen van een sociaal netwerk om zo zelfstandig mogelijk mee te kunnen doen in de samenleving.

 

Kamertraining
Bij Kamertraining wordt een jongere begeleid in het ontwikkelen van meer zelfstandigheid. De jongere deelt samen met een of twee andere jongeren een flat en heeft daar een eigen kamer. De begeleiding is op afstand en (in dringende gevallen) 24 uur per dag bereikbaar. Overdag gaan de jongeren naar school of naar een andere zinvolle dagbesteding. In de begeleiding ligt het accent op persoonlijke ontwikkeling en verzorging, het ontwikkelen van praktische vaardigheden om een eigen huishouden te kunnen runnen en het ontwikkelen van een sociaal netwerk om zo zelfstandig mogelijk mee te kunnen doen in de samenleving.

 

Behandelgroep
In een behandelgroep worden jongeren 24 uur per dag intensief begeleid bij wonen, onderwijs of werk en vrije tijdbesteding. Er wonen maximaal acht jongeren in een behandelgroep. De begeleiding is zowel groepsgericht als individueel. Tijdens het verblijf in de behandelgroep krijgt de jongere de ruimte om in een veilig klimaat te oefenen met gedrag. De jongere ontwikkelt vaardigheden in positief contact maken met anderen, leert op te komen voor zichzelf, eigen mogelijkheden te herkennen en samen met anderen te werken aan oplossingen.

 

Wat is het resultaat?

De hulp dag en nacht bij Pactum is erop gericht om de patronen te doorbreken waarin de jongere en het gezin zijn vastgelopen. De jongere komt in een andere omgeving,  krijgt meer zelfvertrouwen , ontwikkelt nieuwe competenties en vaardigheden, leert om zelfstandig te worden, om zelf verantwoordelijkheid te nemen en bewuste keuzes te maken.  Ouders krijgen de ruimte om in positieve zin te werken aan de relatie met hun kind. De jongere gaat na verloop van tijd weer thuis of bij iemand uit het netwerk van het gezin wonen, of zet de stap naar zelfstandig wonen.

 

Hoe lang duurt het?

De hulp dag en nacht op een locatie bij Pactum duurt gemiddeld één jaar. De hulp stopt als ouders de opvoeding – met hulp van anderen in hun omgeving – weer zelfstandig aankunnen. Als de jongere na verloop van tijd weer thuis gaat wonen, biedt Pactum jongeren en ouders de hulp thuis die zij dan nog nodig hebben. Gaat de jongere zelfstandig wonen, dan biedt Pactum indien nodig tijdelijke begeleiding bij het zelfstandig gaan wonen.

 

> terug naar overzicht hulpvormen