Hulp overdag bij Pactum
voor jongeren van 12 tot 18 jaar

 

Ieder jongere verdient het om veilig op te groeien en zich te ontwikkelen tot een zelfstandige volwassene. Als opvoeden en opgroeien niet vanzelf gaan, biedt Pactum tijdelijke hulp. Het liefst helpen we gezinnen thuis, maar soms is dat niet voldoende. Pactum kan jongeren dan tijdelijk aanvullende hulp overdag bieden op een locatie in de buurt. De hulp thuis aan het gezin loopt ondertussen gewoon door. Samen met het gezin werken we aan oplossingen. Daarbij betrekken en activeren we ook anderen in de directe omgeving die steun kunnen bieden. We helpen gezinnen om de draad weer op te pakken, zodat zij op eigen kracht verder kunnen.

 

Voor wie?
Pactum biedt hulp overdag aan jongeren van 12 tot 18 jaar bij wie de persoonlijke ontwikkeling dreigt te stagneren. Deze jongeren hebben moeite met gezag en de omgang met anderen; ze maken vaak ruzie met ouders, leraren en vrienden. Ze hebben nog te weinig vaardigheden ontwikkeld om hun kansen te zien en problemen op te lossen.

 

Wat houdt het in?

Naschoolse dagbehandeling
Op de naschoolse dagbehandeling krijgen jongeren na schooltijd een aantal dagen per week intensieve begeleiding in een groep. Overdag gaan zij gewoon naar school. Op de naschoolse dagbehandeling heerst een huiselijke sfeer en wordt gewerkt met een vaste structuur. Jongeren maken onder begeleiding huiswerk, voeren gesprekken met een hulpverlener en worden gestimuleerd om deel te nemen aan (groeps)activiteiten. Jongeren worden aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheden en leren vaardigheden in de omgang met anderen.

 

Jeugdhulp op de boerderij
Jongeren die behoefte hebben aan rust om aan zichzelf toe te komen en na te denken over hun plek in de maatschappij, kunnen terecht op een zorgboerderij. Zij komen hier op een vrije middag na schooltijd, in het weekend of tijdens vakanties. Op de zorgboerderij werken de jongeren mee: ze verzorgen de dieren, tuinieren in de moestuin en verrichten andere voorkomende agrarische werkzaamheden. Binnen de structuur en ruimte van de boerderij krijgen jongeren de mogelijkheid om weer zelfvertrouwen op te bouwen, zich te ontwikkelen en vaardigheden op te doen.

 

Dagbehandeling niet-schoolgaande jeugd
De dagbehandeling niet-schoolgaande jeugd is er voor jongeren die volledig zijn vastgelopen in het onderwijs en die (nog) geen perspectief hebben op een opleidingsplaats of baan. Jongeren krijgen overdag intensieve begeleiding binnen de structuur van een kleine groep. De begeleiding is erop gericht dat jongeren – afhankelijk van de gestelde leerdoelen – een onderwijsprogramma volgen, werkervaring opdoen of een certificaat of diploma behalen.

 

Ouders behouden steeds zelf de regie en hebben een zo actief mogelijke rol en inbreng in de hulp die hun kind elders krijgt. De hulp thuis aan het gezin loopt gewoon door. De hulpverlener voert gesprekken met ouders over de ontwikkeling die de jongere doormaakt en stemt ook af met school over een goede begeleiding. Samen zoeken we naar de aanpak die het beste werkt.

 

Wat is het resultaat?
De hulp overdag bij Pactum is erop gericht om de patronen te doorbreken waarin een jongere is vastgelopen. De jongere komt in een andere omgeving, doet daar nieuwe ervaringen op, ontwikkelt nieuwe vaardigheden en leert om zelf verantwoordelijkheid te nemen en bewuste keuzes te maken. Het gezin komt tot rust en ouders krijgen de ruimte om in positieve zin te werken aan de relatie met hun kind.

 

Hoe lang duurt het?
Hoe vaak een jongere de naschoolse dagbehandeling, jeugdzorgboerderij of dagbehandeling niet-schoolgaande jeugd bezoekt is afhankelijk van de leerdoelen. Meestal is dit tussen de één en vijf keer per week gedurende maximaal een jaar. De hulp stopt als de jongere weer terug naar school gaat, doorstroomt naar een werkervaringsplaats of een reguliere baan. En als ouders de opvoeding weer zelf aankunnen.

 

> terug naar overzicht hulpvormen