Dagbehandeling jonge kind

 

Op de dagbehandeling worden jonge kinderen een aantal dagdelen per week intensief begeleid in een kleine groep met andere kinderen. De groep ziet eruit als een gewoon dagverblijf of schoolklas. Er wordt gewerkt met een vaste dag- en weekstructuur en kinderen krijgen veel individuele aandacht. Soms gaat een kind buiten de groep met een van de hulpverleners aan de slag, bijvoorbeeld met logopedie of fysiotherapie. Kinderen worden op de dagbehandeling gestimuleerd om binnen hun mogelijkheden vaardigheden te ontwikkelen, sociale regels te hanteren, conflicten op te lossen, op een goede manier aandacht te vragen en afspraken te maken en na te komen.

 

Dit deelproduct maakt onderdeel uit van de hulpvorm Hulp overdag bij Pactum 0-12 jaar.

 

 

terug naar overzicht hulpvormen >