Adoptiehulp

 

Ouders van adoptiekinderen kunnen specifieke problemen ervaren bij de opvoeding. Die problemen kunnen samenhangen met de aanleg en ontwikkeling van het kind. Er kan ook sprake zijn van hechtingsproblemen of traumatisering. De adoptiehulp van Pactum start met een onderzoeksfase, waarin het gedrag van het kind wordt onderzocht en geobserveerd. Daarna start een begeleidingstraject. Dit is met name gericht op het coachen van de ouders. Zij krijgen handvaten en leren vaardigheden, zodat zij de opvoeding van hun adoptiekind(eren) weer zelf aankunnen. Als daarnaast individuele begeleiding van het kind nodig is, zoeken we samen met ouders naar de beste oplossing.

 

Dit deelproduct maakt onderdeel uit van de hulpvorm Hulp thuis aan het gezin 0-18 jaar.

 

 

terug naar overzicht hulpvormen >