Hulp bij echtscheidingsproblematiek

 

Pactum biedt hulp aan scheidende of gescheiden ouders van kinderen van nul tot twaalf jaar. Het lukt deze ouders niet om op eigen kracht de strijd te staken en in het belang van hun kind(eren) een streep te zetten onder het verleden. Voorbeelden van hulp bij echtscheidingsproblematiek zijn Kindvriendelijk Scheiden en Ouderschap Blijft. Ouders krijgen handvatten om op een goede manier met elkaar om te gaan en samen goede afspraken maken, in het belang van hun kind(eren). Voor ouders bij wie de omgangsregeling niet goed loopt, biedt Pactum Omgangsbemiddeling en Omgangsbegeleiding. Het kind heeft zeer weinig, onregelmatig of geen contact met de niet-verzorgende ouder. Hierdoor dreigt de ontwikkeling van het kind belemmerd of bedreigd te raken. Soms hebben kinderen de ouder bij wie ze niet wonen lange tijd niet gezien. Met omgangsbegeleiding wordt het contact weer opgebouwd. Dat gebeurt op een veilige en neutrale plek onder deskundige begeleiding. Het doel is om samen met ouders toe te werken naar een omgangsregeling die zij zelfstandig kunnen onderhouden.

 

Dit deelproduct maakt onderdeel uit van de hulpvorm Hulp thuis aan het gezin 0-18 jaar.

 

 

terug naar overzicht hulpvormen >