Integrale hulpverlening

 

Jongeren in de leeftijd van 12 tot 26 jaar kunnen worstelen met meerdere problemen. Sociaal-emotionele problemen, maar bijvoorbeeld ook problemen op het gebied van wonen, scholing, werken, vrije tijd, financiën, gezondheid en relaties. De integrale hulpverlening van Pactum is erop gericht om de positie van deze jongeren (en hun gezin) te verbeteren en verdere marginalisering te voorkomen. Elk traject is een individueel traject op maat. De jongere wordt intensief begeleid. Hierbij werken we vanuit een totaalbenadering: de hulpverlener van Pactum werkt samen met de jongere, en met anderen die iets kunnen betekenen, op alle fronten aan oplossingen. Het doel is om het dagelijks functioneren van de jongere (en hun gezin) te normaliseren en het risico op terugval te verminderen. De gemiddelde looptijd van integrale hulpverlening is 9 tot 12 maanden.

 

Dit deelproduct maakt onderdeel uit van de hulpvorm Hulp thuis aan het gezin 0-18 jaar.

 

 

terug naar overzicht hulpvormen >