Intensieve Orthopedagogische Gezinsbegeleiding (IOG)/Langdurige Orthopedagogische Gezinsbegeleiding (LOG)

 

Sommige gezinnen hebben naast opvoedingsproblemen ook te maken met andere ernstige gezinsproblematiek. Denk aan het niet kunnen voeren van het huishouden, huiselijk geweld, ziekte of overlijden, gedragsproblemen of psychiatrische problemen. De Intensieve Orthopedagogische Gezinsbegeleiding (IOG) van Pactum is gericht op het realiseren van essentiële veranderingen in de gezinssituatie en het individueel functioneren van de gezinsleden om uithuisplaatsing te voorkomen. Pactum zet deze interventie in een lagere frequentie ook in bij gezinnen. Deze hulpvorm heet dan Langdurige Orthopedagogische Gezinsbegeleiding (LOG).

 

Dit deelproduct maakt onderdeel uit van de hulpvorm Hulp thuis aan het gezin 0-18 jaar.

 

 

 

terug naar overzicht hulpvormen >

bel 0800 272 72 72 mail info@pactum.org