Pact18-voor-alleenstaande-minderjarige-vluchtelingen-AMV

 

Pact18 is er voor alleenstaande, minderjarige vreemdelingen (AMV)

 

In de groeiende vluchtelingenstroom die we ook in ons land opvangen, bevinden zich veel jongeren zonder ouders of begeleiders. Zij zijn alleen in een nieuw land, met een vreemde taal en andere omgangsnormen.

Aan de jongeren met een status, die in Nederland mogen blijven wonen, biedt Pact18 de begeleiding die zij nodig hebben om hier een leven op te bouwen. We zorgen ervoor dat ze naar school kunnen, stimuleren hun zelfredzaamheid en leren ze hoe ze een eigen netwerk op kunnen bouwen. Alles wat we doen, is erop gericht dat ze op eigen kracht mee kunnen draaien in onze maatschappij.

Opvangvoorzieningen
Pact18 maakt gebruik van Kleine Woon Eenheden (KWE) en de Kleine Woon Groep (KWG). In de KWE wonen jongeren van verschillende nationaliteiten, onder begeleiding van een mentor. De KWG is bedoeld voor kinderen die de zelfredzaamheid missen om in een KWE te wonen en voor kinderen die in gezinsverband willen samenleven, bijvoorbeeld broertjes en zusjes.
 

Vacatures Pact18: 

Sociaal Pedagogisch Werkers

vacaturenummer: PACT.18.2017.11
sluitingsdatum: 08-08-2017
aantal reacties: 0


 

 

 

 

 

Stichting Pact18

Postbus 114

6800 AC Arnhem

 

026 446 02 00

info@pact18.nu

 

Kvk 64377644