Veelgestelde vragen


Hier geven wij antwoord op veelgestelde vragen. Praktische informatie die belangrijk kan zijn als u overweegt om pleegouder te worden. Hebt u vragen dan kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.
 

> Kan ik pleegouder worden bij Pactum?

> Hoe word ik begeleid?

> Krijg ik een vergoeding?

> Wat kan ik doen als ik ontevreden ben?

We doen onze uiterste best voor u, uw kind en uw gezin. Maar dat wil niet zeggen dat we nooit een fout maken, of nooit iets doen waarop u ons wilt aanspreken. Als u ontevreden bent over de hulp, kunt u een klacht indienen bij uw hulpverlener, zijn of haar leidinggevende of de directie van Pactum. Een medewerker zal uw klacht dan in behandeling nemen en een afspraak maken voor een gesprek.

 

Als u over uw klacht wilt praten, kunt u contact opnemen met het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg, vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Deze is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur via 088 5551000. Zie ook de website www.akj.nl 

 

Hebt u uw klacht besproken en bent u nog steeds niet tevreden? Dan kunt u de onafhankelijke Klachtencommissie inschakelen. Deze werkt voor meerdere jeugdzorginstellingen in Gelderland en bestaat uit personen die niet aan deze instellingen verbonden zijn. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Gezamenlijke Klachtencommissie door een e-mail te sturen naar klachten@gkcjeugdzorg.nl. Of per post: Postbus 114, 6800 AH Arnhem.

 

Klik hier voor de klachtenregeling.