pleegzorg
Een hart met ruimte


Pleegzorg is voor jongens en meisjes van 0 tot 18 jaar die tijdelijk niet bij hun eigen ouders kunnen wonen. Pleegouders nemen een kind op in hun gezin tot ouders de zorg zelf weer aankunnen. Pleegouders zijn gewone mensen. Wat hen bijzonder maakt is dat zij hun huis en hart openstellen voor kinderen die vaak veel hebben meegemaakt.
 

Verschillende vormen
Pleegzorg kent verschillende vormen. Sommige kinderen zijn een aantal weekenden in de maand of in de vakanties in een pleeggezin. Soms is het beter voor een kind dat pleegouders de opvoeding even helemaal overnemen. Voorop staat dat het kind na verloop van tijd het liefst weer thuis moet kunnen wonen. Daar werken we samen met ouders en pleegouders aan. Als blijkt dat ouders de opvoeding niet meer zelf op zich kunnen nemen, blijft een kind voor langere tijd bij pleegouders wonen.


Contact met ouders
De relatie met de eigen ouders blijft voor een pleegkind altijd van belang. Als het kan houdt een pleegkind daarom steeds contact met zijn of haar ouders.