professionals

 

Werk dat ertoe doet!

 

Bij Pactum werken zo’n 400 professionele en betrokken hulpverleners, waaronder pedagogisch medewerkers, gezinshulpverleners, pleegzorgbegeleiders en gedragswetenschappers. We zoeken regelmatig gemotiveerde collega’s die bij ons aan de slag willen. Professionals die met passie hun vak uitoefenen en die echt iets willen betekenen voor ouders en jeugdigen.

 

Ben je enthousiast en wil je meer weten over het werken bij Pactum of over een vacature of stageplaats? Neem dan contact op met de afdeling Pactum P&O, telefoon (088) 199 12 99.

 

Pactum neemt open sollicitaties niet in behandeling. Solliciteren is alleen zinvol als het gaat om de vacatures, die op de website staan.

Verder heeft Pactum geen mogelijkheden voor duale, werk/leerplekken, MBO en 2e jaarsHBO-stages.

 

> overzicht vacatures

> overzicht stageplaatsen

 

Ondersteuning mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
Pactum ondersteunt initiatieven van gemeenten om mensen met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. Veel van deze mensen zijn namelijk verweven in netwerken van onze cliënten. We onderkennen dan ook het belang van een arbeidsperspectief.

 

We nemen daarom deel aan de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO): het keurmerk voor organisaties die werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.