Wie houden toezicht?


Verschillende mensen en instanties houden toezicht op het werk van Pactum. Hierdoor is veilige en goede hulp gewaarborgd. Onze toezichthouders geven advies over zaken die anders kunnen en ondersteunen Pactum in zijn ontwikkeling.

 

Raad van Toezicht
Pactum is 1 juli 2013 toegetreden tot de CONRISQ Groep. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van de CONRISQ Groep zijn belangrijke gesprekspartners van de directie van Pactum. Met de aansluiting van Pactum bij CONRISQ Groep is de Raad van Toezicht van Pactum opgeheven. Enkele leden van deze voormalige raad treden toe tot de Raad van Toezicht van CONRISQ Groep. Zodra de samenstelling van de Raad van Toezicht van de CONRISQ Groep bekend is, wordt dit aangepast op deze pagina.

De leden van de Raad van Toezicht zetten hun kennis en ervaring op het gebied van besturen, wetgeving, financiën en ontwikkelingen in de jeugdzorg in voor Pactum. Onder andere door periodiek te vergaderen met de Raad van Bestuur van de CONRISQ Groep.

Pactum en de CONRISQ Groep werken conform de Zorgbrede Governancecode. Medewerkers kunnen in geval van ernstige misstanden een beroep doen op de klokkenluidersregeling.

HKZ
We hechten eraan dat de kwaliteit van onze hulpverlening goed is. Pactum is HKZ-gecertificeerd. Het kwaliteitskeurmerk helpt ons om onze hulpverlening en werkprocessen te borgen en waar nodig verder te verbeteren. Er worden regelmatig audits uitgevoerd, zowel door Lloyds - het externe bureau dat ons heeft gecertificeerd – als door medewerkers van Pactum. Deze audits leveren veel informatie op en maken het mogelijk om onze hulpverlening en onze werkprocessen continu te verbeteren. Pactum heeft voor zijn totale hulpverlening, jeugdzorg en welzijn, het HKZ-certificaat behaald.

Inspectie Jeugdzorg
De Inspectie Jeugdzorg houdt onafhankelijk toezicht op de kwaliteit van de jeugdzorg in Nederland. Dat doet zij onder meer door onderzoek te doen bij instellingen. Daarbij richt zij zich vooral op de veilige ontwikkeling van het kind. De inspectie signaleert waar de grootste risico's zitten en brengt die onder de aandacht van de instellingen en de overheid. Ook volgt de Inspectie actief of het toezicht tot effect leidt.