Ambulant Jeugdzorgwerker Rick: 'Als het spoed is'

Rick werkt als ambulant hulpverlener binnen team spoedzorg van Pactum. 'Als de veiligheid van het kind in geding komt en er is sprake van een crisis, dan komt spoedzorg in beeld. Kortdurend, intensief en activerend.'

Rick