Trek aan de bel!

Maak je je zorgen over de ontwikkeling van een kind of een jongere? Of heb je het gevoel dat een gezin dringend specialistische jeugdhulp nodig heeft? Aarzel dan niet en neem contact op met Pactum voor overleg en advies. We zorgen dan samen met jou dat het kind of de jongere en het gezin passende hulp krijgen.

Mét resultaat, want we doen wat werkt. 

Handen bij verwijzer

Unieke expertise op 3 terreinen

1Behandeling en therapie

Jongeren worden geconfronteerd met allerlei uitdagingen. Wij zijn er om hen te helpen hun ontwikkeling weer op gang te brengen. Onze aanpak omvat diagnostiek, gerichte behandeling en vaardigheidstraining. Samen met het gezin en verwijzers kiezen we de juiste expertise en passen we bewezen behandelmethoden toe. We gebruiken inzichten uit diverse wetenschappelijke disciplines, zoals psychiatrie, pedagogiek, positieve psychologie en onderwijskunde.

2Interventies in opvoeding en systeem

We zetten ons in om ervoor te zorgen dat kinderen thuis kunnen blijven wonen. Als dat niet mogelijk is, creëren we een stabiele basis die zo vertrouwd mogelijk aanvoelt. De verbinding met gezinsleden en het eigen netwerk is essentieel voor ontwikkeling, daarom werken we relationeel en systemisch en versterken we het netwerk van gezinsleden, inclusief familie, vrienden, school of werk, zodat ze weer zelfstandig verder kunnen.

3Ontwikkeling van talenten en krachten

We gaan uit van kwaliteiten, talenten en mogelijkheden. Die zijn voor iedereen anders en daarom is onze hulp altijd maatwerk. We houden vast en houden vol, ook als het moeilijk wordt. We stimuleren kinderen, jongeren en gezinnen om hun eigen doelen te stellen en om deze doelen te behalen. We sluiten aan bij hun tempo. We bieden een rijke ontwikkelomgeving en werken samen met lokale netwerkpartners voor een perspectiefvolle toekomst.

ONS ZORGAANBOD

We ondersteunen jongeren en gezinnen om te onderzoeken wat nodig is voor verandering. Dit doen wij onder andere door:

  • Diagnostiek en behandeling
  • Opvoedhulp en behandeling binnen het gezin
  • Wonen en logeren
Bekijk ons zorgaanbod