Pleegzorg: 'Gewoon mijn broertje.'

Daan (6) zijn haren dansen op en neer als hij van zijn pleegbroer Mats (12) naar zijn pleegzus Claire (10) kijkt. Hij lijkt zich op zijn gemak te voelen. Veilig tussen zijn grote pleegbroer en pleegzus in. Mats en Claire zijn al een lange periode de pleegbrusjes van Daan. 

Pleegbrusjes