Jaarbericht POR 2023

Pactum heeft een betrokken en actieve pleegouderraad (POR) die de belangen van alle pleegouders van Pactum behartigt. Ook in 2023 hebben ze zich weer volop ingezet om de belangen van alle pleegouders van Pactum te behartigen. 

Shutterstock 2403139251