Jaarverslag 2022 Jongerenopbouwwerk

Het jongerenopbouwwerk (JOW) is veelal preventief aanwezig in de Helmondse wijken, waarbij het team jongeren ontmoet en uitnodigt voor diverse activiteiten. Het doel van de inzet is om jongeren maatschappelijk te ondersteunen en overlast te voorkomen of verminderen. Daarnaast zet het JOW in op het vergroten van de leefbaarheid in wijken.

Jongerenwerk Helmond