Onvoorwaardelijk wonen geeft vrijheid en vertrouwen aan jongeren

In een interview voor BOEG (Bovenregionaal Expertisenetwerk jeugdhulp Gelderland) een artikel over de woonvorm Onvoorwaardelijk Wonen die Pactum en Karakter gezamenlijk bieden voor jongeren met autisme. Op deze woonplek kunnen ze zo gewoon mogelijk opgroeien.

Shutterstock 1590061741