Positief inspectierapport pleegzorg Pactum

Afgelopen jaar heeft de inspectie Gezondheidszorg onderzoek gedaan bij een aantal pleegzorgorganisaties naar de kwaliteit en veiligheid van pleegzorg, waaronder ook bij Pactum in de regio Limburg. Tijdens dit onderzoek zijn zowel medewerkers als pleeggezinnen bevraagd. Ook is er een dossieronderzoek gedaan. De resultaten van dit onderzoek zijn nu bekend en delen we graag.

Handen Gezin