Werken met JIM

JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor en is een familielid, vriend of bekende van de jongere en treedt op als ambassadeur en vertrouwenspersoon voor de jongere. Lotte Nijhuis, jeugdzorgwerker bij Pactum, vertelt over het werken met JIM in een interview met JIM werkt.

Interview Lotte Nijhuis Over JIM 1 (3)