Wil je je steentje bijdragen?

Het streven van Pactum is om kinderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen, toch in een zo thuis mogelijke omgeving te laten wonen, zoals een pleeg-, zorggezin of een gezinshuis. Om dit te kunnen bieden zijn we altijd op zoek naar nieuwe gezinnen die (tijdelijk) een kind of jongere een liefdevol thuis willen geven. Meer gezinnen betekent dat we ook beter kunnen kijken naar een plek die echt bij het kind past.

Dummy Img Hero Vervolg Alt 1