Financiële wegwijzer pleegzorg

Pleegouders leveren een belangrijke bijdrage aan de zorg voor kinderen die voor korte of langere tijd niet bij hun ouders kunnen wonen. Alle pleegouders van Nederland ontvangen van de instelling met wie zij een pleegcontract hebben afgesloten, in jouw geval Pactum, een maandelijkse vergoeding.

Shutterstock 2178581131